7.4.

Jen tehdy, když rozvineš své vědomí, budeš otevřen a vnímavý ke všemu novému kolem sebe a můžeš se naladit na nové myšlenky a ideje a nové způsoby života. Buď připraven vidět za to, co je v tvé bezprostřední blízkosti, do vyšších dimenzí, vyšších sfér a otevřít se cestám Ducha. Je mnoho věcí, které můžeš pochopit a přijmout intuitivně tam, kde rozum váhá, tak proč plýtvat časem ve snaze dobrat se všeho rozumem? Proč nebýt ochoten žít a jednat intuitivně a pod vlivem inspirace? Jestliže takto činíš, působíš na vyšší úrovni vědomí a jsi vnímavý k novému. Stáváš se průchozí cestou k novému, které se rozvíjí v tobě a tvým prostřednictvím. Povznes tedy své vědomí od negativního k pozitivnímu, od destruktivního ke konstruktivnímu, od temnoty ke světlu a od starého k novému a sleduj, co se stane. Shledáš, že staré odejde a objeví se ono slavné nové.