5.4.

Když začíná malé dítě chodit, udělá několik klopýtavých krůčků, než získá důvěru, a pak se jeho kroky stávají pevnějšími a jistějšími, až konečně může chodit bez klopýtání. Potom se učí běhat a skákat, ale každý z těchto stupňů musí být dosažen v pravý čas. Tak je tomu i s vírou. Musí být dotvářena postupně; nepřichází najednou. Začneš-li svou víru podrobovat zkouškám, poroste natolik, že podle ní budeš schopen plně žít, protože tvá jistota je zakořeněna a tkví ve Mně. Víš, že se Mnou můžeš učinit vše, protože Já pracuji v tobě a tvým prostřednictvím ku prospěchu všech kolem, ale ty sám svým úsilím bys to pro ně nebyl schopen udělat. Vždy rozpoznávej zdroj své pomoci, síly a inspirace a nikdy nezapomeň vzdát za vše díky. Nepovažuj nic za samozřejmé, ale poznávej ve všem Mou ruku.