4.4.

Kde jsi na žebříčku života? Dosáhl jsi pevného dna a jsi na vzestupu vzhůru? Jsi ochoten vzdát se všeho ve svém životě a dát Mě na první místo ne proto, že se bojíš, ale proto, že Mě hluboce miluješ a toužíš konat Mou vůli a jít po Mých cestách? Umíš říci "Nechť se děje tvá vůle" a myslet to vážně a být ochoten udělat cokoli, oč tě požádám, bez ohledu na to, jak podivné a pošetilé se to může jevit očím druhých lidí? To chce odvahu a takové vnitřní poznání a jistotu, že tě nic nemůže vyvést z rovnováhy. Jen ty duše, které jsou silné, budou schopny sledovat tuto duchovní cestu. Duchovní život není pro duše, které voli svou vlastní cestu a odmítají naslouchat Mému slovu. V duchovním životě nejsou žádné zkratky. Musíš hledat a nalézat svou vlastní spásu.