23.4.

Přibliž se ke Mně, a Já se přiblížím k tobě. Záleží na tobě, abys udělal první krok správným směrem a navázal se Mnou přímý kontakt, a dál už to půjde samo. Není důležité, jakým způsobem se ke mně přiblížíš, ale podstatné je, že to učiníš bez ohledu na to, jak moc budeš zpočátku klopýtat. Prostě pochop, že když jsi již jednou učinil počáteční krok, každý následující krok bude silnější a jistější. Spatříš, jak se děje zázrak za zázrakem, konáš-li Mou vůli, a uvidíš, jak se projevují Mé zákony. Tvá víra a naděje se stanou silnými a neotřesitelnými, pokud budeš očekávat to nejlepší, a tím to k sobě přitahovat. A pohleď, že to nejlepší opravdu nastane, a ne pouze jednou, ale znovu a znovu, dokud nepřestaneš zcela pochybovat o zázracích Mých cest, nevložíš ve Mne plně svou víru a důvěru a nedovolíš Mi, abych převzal vedení nad celým tvým životem.