20.4.

Cokoli činíš, čiň s Mým požehnáním. Do ničeho se nepouštěj neuváženě bez Mého požehnání. Ztiš se a prožívej, jak tě prostupuje mír a klid, a v tomto stavu dokonalého míru požádej o Mé požehnání a přijmi je. Potom jdi v absolutní víře a důvěře a konej, co musí být vykonáno. Věz, že Já jsem po celou cestu s tebou a že vše dopadne, jak má. Čím větší je úkol, tím větší je tvá potřeba Mého požehnání. Začni tím, že Mne uvedeš do každé, i nepatrné, oblasti svého života a postupně Mne včleníš do stále větších oblastí, až konečně neuděláš krok, aniž bys drive vyhledal Mne a Mé plné požehnání. Buď připraven pustit se směle do zdánlivě nepřekonatelných situací a neobávej se, protože Já půjdu před tebou a připravím ti cestu. Povznášej své vědomí, udržuj se Mnou spojení a bud' zcela bez obav ve všem, co podnikneš, a~ je to cokoli.