2.4.

Všechno má svůj čas a své období. Jde jen o to, umožnit Mi vést tvůj život tak, abys poznal pravý čas a období jasným vnitřním poznáním a mohl bystře sledovat ony vnitrní impulsy s absolutní důvěrou. Jsi-li ve vnitřním míru, čas nic neznamená; když jsi nešťasten nebo v nepohodě, čas se ti jeví jako brzda a máš pocit, že den nikdy neskončí. Raduješ-li se z toho, co děláš, čas letí a ty si přeješ, aby měl den více hodin. Je důležité, aby ses učil naplno se radovat ze všeho, do čeho se pustíš, a měl k tomu správný postoj. Vykonáš tak mnohem více; bude to uděláno s láskou, a tudíž dokonale. Nechť je dokonalost vždy tvým cílem. Děláš-li něco s láskou, děláš to pro Mne.