16.4.

Proč nekonat v životě to, co tě těší, pokud tím neubližuješ bližnímu a přinášíš dobro sobě samému i všem těm, s nimiž se stýkáš? Uč se dělat vše ve vhodný čas a vhodným způsobem, bez velkého napětí a úsilí. Malé děti se umí ze života radovat. Staň se tedy malým dítětem, které nezná zábrany, a uč se užívat života bez omezování a přílišného soustředění na sebe sama. Nedělej věci proto, že cítíš, že musí být udělány nebo že ty je musíš vykonat. Je-li nějaká činnost dělána z donucení, mizí z ní všechna radost a potěšení. Uč se dělat vše proto, že to děláš rád. Rozdej vše, co máš k dávání, z čiré obdarující lásky, z čisté lásky k životu, a zjistíš, jak se změní celý tvůj život.