15.4.

Jak snadné je vybuchnout v různých situacích a stěžovat si na ně a vinit za ně každého mimo sebe. Je snadné říci: "Proč se pro to něco neudělá?" A což kdybys s tím něco udělal ty sám? Nikdy nezůstávej stranou, nepociťuj bezmocnost a nedomnívej se, že pro to nemůžeš nic udělat. Pomoci můžeš vždy a můžeš začít okamžitě. Můžeš začít tím, že dáš do pořádku svůj vlastní dům. Můžeš urovnat všechna nedorozumění a pokusit se napravit všechny chyby. Můžeš rozvíjet své vědomí tak, abys byl schopen vidět život z odlišného a širšího zorného úhlu. Můžeš se učit být snášenlivější, otevřenější, více milovat a vidět vždy obě stránky věci. Můžeš začít hned teď potlačovat všechnu hořkost, kritičnost a negaci ve svém myšlení. Zjistíš, že když splníš svou roli, pomůžeš celku. Nemůžeš to však učinit jen ty sám. Čiň to s Mou pomocí.