14.4.

Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha. Budeš-li vše, do čeho se pustíš, dělat pod Mým vedením, bude to vždy v dokonalé rovnováze. To je důvod, proč musíš nechat život odvíjet se, aniž by ses pokoušel cokoli ovlivňovat násilím. Budeš-li se tím řídit, nic nemůže špatně dopadnout a nic se nemůže stát v nevhodnou dobu. To neznamená, že budeš sedět a nic nedělat  a jen čekat, až ti vše spadne do klina. Musíš být stále bdělý; musíš udržovat své vědomí povzneseně; musíš očekávat to opravdu nejlepší; musíš věřit, že vše je velmi, velmi dobré. Musíš čekat na Mne v absolutní víře a důvěře. Musíš vědět bez stínu pochyb, že Já jsem tvým stálým vůdcem a společníkem. Musíš vědět, že tvé cesty jsou řízeny Mnou a jen Mnou, takže každý tvůj krok je pevný a jistý, a vše, co učiníš, bude učiněno v lásce.