13.4.

Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé. Mé nekonečné bohatství je přístupné všem, ale musíš si být vědom hojnosti bez jediné myšlenky na bídu či nedostatek. Pociťuj, jak se tvé vědomí stále rozvíjí, a nech je rozšiřovat se bez omezení, protože tato omezení způsobují překážky v jeho plynulém toku. S omezením přicházejí obavy a s obavami stagnace; a když něco stagnuje, přeruší se možnost komunikace a nastává konec. Udržuj plynulou komunikaci. Neustále dávej a přijímej na všech úrovních a poznávej význam nekonečné hojnosti. Věz, že ty a Já jsme jedno, že jsi jednotný s veškerým bohatstvím světa a že nic nemáš vztahovat pouze k sobě, nic hromadit. Všeho má být užíváno moudře. Buď dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů. Hledej Mé vedení a pokyny, jak správně užívat Mých nekonečných zásob.