12.4.

Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš. Vlastně nikdy nepřestaň vzdávat díky, protože pozitivní přistup k životu a pravý akt vzdávání díků k tobě přitahuje to opravdu nejlepší. Pomáhá uchovat tvé srdce i mysl otevřené; pomáhá udržovat rozvoj tvého vědomí. Vždy nalezneš něco, za co lze děkovat, a začneš-li tak činit a začneš-li počítat všechna ta požehnání, budou narůstat. Uvědomíš si, Jak mocné jsi požehnán a že vše, co mám, je i tvé, že Má zásobárna hojnosti je plná, až přetéká, a ty nic nepostrádáš. Každá tvá potřeba je obdivuhodně uspokojována a v takovém stavu vědomí jsi schopen rozdávat a rozdávat a nikdy nepočítat cenu, protože dáváš-1i, pak také dostáváš. Když dáváš, vytváříš prostor, aby ti ještě více mohlo být vráceno.