Červenec

Spatřila jsem skládanku, rozloženou po velikém stole. Sledovala jsem, jak se její částečky skládají dohromady,
a viděla jsem, jak každý kousek, zapadá dokonale na své správné místo. Slyšela jsem slova:

"Jsi-li na svém správném místě a konáš-li svou příslušnou roli,
nemůže dojít k žádnému rozporu a Můj plán se může odvíjet
v pravé dokonalosti."