7.7.

Nemůžeš říkat, že Mě miluješ a přitom nenávidět své bližní, protože láska a nenávist jsou jako olej a voda; nelze je smíchat. Jestliže Mě opravdu miluješ, budeš milovat i své bližní. Budete se milovat navzájem. Budete mít vzájemný soucit a pochopení. Láska k bližnímu a láska ke Mně jsou tak provázány, že je nelze oddělit. Jak velká je tvá láska k bližnímu? Jsi ochoten se obětovat pro druhého. Láska se nemusí vyjadřovat slovy; lze ji vidět a cítit v činech. Musí z tebe vyzařovat. Láska je jazykem ticha. Lze ji rozpoznat a pochopit, aniž řekneš slovo. Je to mezinárodní jazyk chápaný srdcem nikoli rozumem. Nezaleží na tom, jaké jsi národnosti, protože lásku můžeš vždy vyjádřit a sdělit v naprostém mlčení. Tvé oči, tvé srdce, tvůj postoj, celá tvá bytost vyjadřuje, co cítíš vůči druhé duši.