6.7.

Vlož ve Mne svou plnou víru a naději a věz, že na tebe nikdy nezapomenu ani tě neopustím. Nic, co podnikáš, není nemožné, protože se Mnou můžeš vykonat vše. Žij ve víře. Chci, abys viděl, že každá situace dopadne dobře, jakkoli zvláštní se může jevit. Buď ochoten svou víru a důvěru stále znovu a znovu vystavovat zkouškám, protože k čemu je dobré mluvit o víře a důvěře, jestliže je nepodrobíš zkoušce, abys zjistil, co pro tebe znamenají? Jsi ochoten vykročit v plné víře a dělat zdánlivě nemožné, nikoli aby ses chlubil, ale protože víš bez stínu pochyb, odkud tvá víra pochází? Dokud svou víru nevyzkoušíš a nezjistíš, že je neotřesitelná, nemluv o ní. Čerpej svou sílu a schopnosti ze Mne, neboť když Já jsem s tebou, kdo může být proti tobě?