28.7.

Modli se bez ustání. Ať je tvůj život neustálou modlitbou lásky a díkůvzdání. Život je velmi, velmi dobrý,  ale pamatuj, že jej budeš mít takový,jakým jej učiníš. Proto budeš-li v negaci, přivoláš na sebe negaci a temný mrak se rozprostře nad tvým životem a oddělí tě od nejvyššího dobra. Budeš-li mít ke všemu stále kladný přístup, uvidíš-li ve všem a v každém dobro, obloha bude modrá a všude kolem tebe a v tobě bude svítit slunce. Naplň svůj život láskou, vírou, nadějí a skutky. Uč se milovat život, protože když  se to naučíš, tvůj život bude stálou modlitbou. Modlitba je tvé vnitřní  spojení se Mnou, při ní se procházíme  a hovoříme spolu, jako jsme činili na počátku. Modlitba je potravou Ducha, výživou duše. Je to hluboká vnitřní potřeba každého jedince. Uvědomuj si tuto vnitrní potřebu a odpovídej na ni.