23.7.
 
Probuď se a žij! Žij ten plný a slavný život, který je tvým pravým dědictvím. Ničeho se neobávej. Máš v sobě všechnu moudrost, moc, sílu i porozumění. Vytrhej plevel nedůvěry, strachu a pochybností, aby nemohl dusit krásnou zahradu v hloubi tvého nitra a aby vše opravdu nejlepší mohlo růst v pravé svobodě a dokonalosti. Dej volnost všemu, co je v tvém nitru, aby se to mohlo odrážet navenek; nemůžeš nic skrýt, ať se snažíš sebevíc. Je-li v tvém nitru chaos a zmatek, projeví se ve vnějším světě tím, jak vypadáš, jak se chováš, ve věcech, které děláš a kterými se obklopuješ. Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost. Jsi jako krásně vyleštěné  zrcadlo - nic nemůže zůstat skryto.