22.7.

Vše, co mám, je tvé. Přemýšlej o zázračnosti těchto slov, a potom nech své vědomí rozšířit tak, abys je mohl přijmout a poznat jejich pravý význam. Sleduj, jak se stávají ve tvém životě skutečností, a nikdy už nepřijímej žádná omezení, protože všechny Mé sliby se splní; nedávám prázdné sliby. Jednoduše setrvej ve víře a nikdy za žádných okolností v ní nepovol. Všechno se splní těm duším, které na Mne čekají a vkládají ve Mne všechnu svou víru a naději. Sleduj, jak se před tebou odehrává zázrak za zázrakem. Rozeznávej zázraky v maličkostech života stejně jako ve velkých věcech. Otevři své oči tak, aby ti nic neušlo; otevři své srdce a nech svou lásku plynout. Láska přitahuje lásku. Každá duše touží být milována, tak proč nedávat lásku? A jak dáváš, tak také dostáváš. Uč se však dávat svobodně bez, jakýchkoli nároků a raduj se plně ze života.