2.7.

Nemůžeš nic dokázat, pokud to nevyzkoušíš. Musíš vykročit s důvěrou a konat zdánlivě nemožné. Musíš se naučit přesahovat sám sebe, své hranice, abys dokázal, že se Mnou je vše možné. Budeš-li žít pouze uvnitř svého malého omezeného já, budeš-li se bát překonat své hranice a vyzkoušet život, nedostaneš se nikam a nepoznáš v ničem Mou ruku. Neboj se ničeho; prostě věz, že Já jsem vždy s tebou a povedu a budu řídit každý tvůj krok. Ukaž světu, že všechno spolupracuje pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a kladou Mě ve všem na první místo. Očekávej zázrak za zázrakem a sleduj, jak přicházejí. Naučíš-li se správně žít svůj život, staneš se svědkem příchodu nového nebe a nové Země