19.7.

O novém nebi a nové Zemi nesmíš pouze mluvit; záleží na tobě, abys je uskutečnil svým životem. Nehovoř o lásce a milování; žij tak, aby každý viděl, co láska znamená. Slova bez skutků nemají význam a jsou bez užitku. Jsou jako pára, která se vypaří do ztracena. Je na tobě, abys snesl Mé království dolů na Zem způsobem svého života a svého chování, aby tvůj život byl radostným příkladem, který budou všichni chtít následovat. Nikdo nechce procházet životem přetížen, bez radosti a elánu. Požehnaný je ten,kdo přináší radost duším, které jsou přetíženy a kterým chybí životní jiskra. Vlož všechna svá břemena na Mne a přinášej radost a svobodu všem duším, s nimiž se setkáš. Staň se pro ně radostí a inspirací a odrážej Mě ve všem, co děláš, říkáš a myslíš. Buď v dokonalém klidu, když konáš Mou vůli, kráčíš po Mých cestách a oslavuješ Mě.