18.7.

Musíš se naučit stát na svých vlastních nohou a nalézt svou vlastní individuální cestu ke svému působení v celkovém plánu. Čerpej pouze ze Mě, z pramene všeho života a všeho  stvoření; pak nemůžeš postupovat špatně. Nikdy neváhej, jestliže se tvá cesta stává obtížnou, ale jdi pevně vpřed s vědomím, že pouze dočasně procházíš namáhavým úsekem. Čím rychleji jím projdeš, čím méně odporu a nevole budeš projevovat a čím více důležitých a nezbytných lekcí na každém kroku zvládneš, tím lépe. Musíš se naučit být velmi trpělivý a vytrvalý a snadno se nevzdávat. Měj stále před sebou svou vizi. Buď si vědom, kam jdeš a čeho musíš dosáhnout, a pak svůj cíl nikdy neopusť, dokud neuvidíš,žes ho splnil. V duchovním životě nemůžeš mít zbabělé srdce. Vyžaduje vnitřní sílu a poznání, kterým nemůže  nic otřást ani je vyvést z rovnováhy. Kéž spočívá tvá síla a jistota ve Mně.