12.7.

Jsi všude obklopen krásou. Otevři oči a vnímej ji a vzdávej za ni stálé díky. Dovol, aby tě krásné věci proměňovaly a inspirovaly k tomu, co je v tobě nejvyšší a nejlepší. Krása v tobě probudí to opravdu nejlepší a sjednotí tě s tím nejvyšším. Krásu nelze v nitru zadržovat, a proto ji nech vyzařovat. Naplň své srdce a mysl krásnými myšlenkami a odrážej Mne, protoze Já jsem krása. Hledej krásu ve všem, a budeš-li ji hledat dostatečně hluboko a dostatečně po ní toužit, spatříš ji. Povznes se nad nečisté a ošklivé věci v životě, protože tím, že se nad ně povzneseš, je můžeš pomoci proměnit. Krása se odráží ve tvém oku; je tedy hluboko v tobě. Vykroč dnes s přesvědčením, že uvidíš krásu ve všem a v každém, a dokážeš to. Láska a krása jdou spolu ruku v ruce; nech tedy Mou všezahrnující lásku, přinášející jednotu a jedinečnost, svobodně plynout do tebe a skrze tebe.