11.7.

Co pro tebe znamená život? Užíváš ho plně? Očekáváš od něho to opravdu nejlepší? Uvědomuješ si, že je nekonečný, že nemá ani začátek, ani konec? Vzrušuje a povznáší tě toto poznání, nebo tě děsí a skličuje? Tvůj vztah k životu v této době je velmi důležitý, protože se objevují mnohé zázraky a je nutné, abys držel krok s tím, co se děje, a nevzpíral se tomu. Je doba objevování, nikoli svárů a zápolení; proto buď klidný, sleduj zázrak za zázrakem, jak se projevují ve skutečné dokonalosti, a vzdávej věčné díky. Vzdávej díky za to,že žiješ a že jsi součástí všeho, co se děje. Vzdávej díky za rychlé změny, a měň se spolu s nimi. Vše směřuje k tomu nejlepšímu; proto se neobávej, ale jdi vpřed pln radosti. Uvědomuj si, že jsi součástí celého procesu změn, součástí celku, součástí něčeho nového.