1.7.

Raduj se a vzdávej věčné díky, protože víš, že žiješ věčně. Čiň tak neustále a prožívej každou chvíli plně a slavnostně. Zapomeň na minulost a nestrachuj se o budoucnost; prostě přijmi, že tvůj život je věčný a nemá žádný začátek, ani konec. Po celou dobu zrání a rozvíjení svého vědomí pronikáš do tajemství a zázraku věčného života a uskutečňuješ svou jednotu se Mnou, Stvořitelem všeho živého. Krůček po krůčku směřuješ vpřed a vzhůru, plný míru, klidu a jasu, a uvědomuješ si, že se nemusíš ničeho obávat, protože vše je v Mých rukou. Pokud se snažíš hledět příliš vpřed, život se stává skutečným břemenem, a to; mnoha duším přináší strach, nejistotu, a dokonce nedostatek víry a důvěry. Bud' jako malé dítě, svobodný a radostný, a život pro tebe bude stálým zdrojem potěšení. Věř v život a žij ho plně.