Červen

Zjevily se mi velké, těžké dveře, které šly velmi těžko otvírat, protože závěsy byly ztuhlé. Potom jsem sledovala, jak do závěsů dopadlo několik kapek oleje a dveře se jemně uvolňovaly, až bylo možné je otevřít jen lehkým dotykem prstu. Slyšela jsem slova:

" Užívej oleje lásky stále více a více, protože láska ulevuje. Láska vždy nachází cestu. Otevři své srdce a nech lásku volně plynout."