9.6.

Jsi součástí Mého nekonečného plánu. Máš sehrát svou úlohu v celistvém obraze. Možná to bude jen velmi malá úloha; nicméně je podstatná pro úplnost celku. Nikdy neměj pocit, že tvá role je tak malá, že není nutná. Kdo jsi, abys tak soudil? Potřebuji, abys byl na svém pravém místě a hrál svou jedinečnou úlohu. Jestliže jsi zatím nezjistil, jaká je tvá role, je na tobě, abys ji hledal tak dlouho, dokud ji nenalezneš. Snaž se zařadit na své správné místo, abys dával celku to, co mu dávat máš; jen tak pocítíš účast a podíl na nádherné celistvosti, namísto oddělení a odloučení. Nikdo jiný to za tebe nemůže udělat. Musíš sám hledat a sám nalézt. Nikdo jiný nemůže žít tvůj život za tebe. Jen ty sám jej můžeš žít.