8.6.

Co je tvou první myšlenkou při probuzení? Je to čirá radost z nadcházejícího kouzelného dne, nebo obava, co ti dnešek přinese? Je obtížné naladit se na rytmus nového dne? Dokážeš se probudit s písní chvály a díkůvzdání v srdci? Jak docela jiný tento den pro tebe bude, když jej začneš tím, že si nasadíš růžové brýle a vše jimi budeš po celý den pozorovat. Vykroč správnou nohou. Nestarej se o zítřek; jediné, na čem záleží, je dnešek - co dnes vykonáš a co z dnešního dne uděláš. Prostě věz, že dnes můžeš dosáhnout skutečného úspěchu a že vše bude vykonáno dokonale. Věz, že vše, co řekneš, řekneš s láskou, že vše, na co pomyslíš, bude vznešené a že dnes se ti dostane toho opravdu nejlepšího.