7.6.

Proč bys neměl vyniknout ve všem, co děláš? Abys něco dobře uměl, musíš to stále cvičit, dokud to neovládneš. Snad si nemyslíš, že můžeš dosáhnout dokonalých výsledků ve svém duchovním životě, když se jím budeš zabývat jen povrchně? Přestaň být povrchní a vlož do něj celé své srdce. Duchovní život žádá, abys všechno, co máš, uvedl v chod, tak proč nevydáš vše, co máš, a nesleduješ, co se stane? Nic nebude žít a nestane se tvou součástí, dokud to neuskutečníš a neuvidíš, jak to působí, ať je to cokoliv. Začni se hned teď učit umění žít duchovním životem. Neustále se o to pokoušej a nedej se odradit, když se nedostaví okamžité výsledky. Prostě pokračuj v uplatňování duchovních principů, a konečně uvidíš, jak obdivuhodně vše vychází. Začneš žít opravdu slavný život, budeš-li ochoten naplno se mu odevzdat.