6.6.

Všechno, co se odehrává v tvém životě, vychází z tvého vědomí. Povznes své vědomí, a povzneseš tak celou svou bytost, svůj celkový pohled na život a začneš žít plným a slavným životem, který je tvým pravým dědictvím. Můžeš o tom slýchat, můžeš vidět, jak takto žijí druzí; ale dokud tato skutečnost nevstoupí do tvého vědomí a ty ji neuplatníš sám u sebe, nic se nestane. Zdánlivě nejprostší, jakoby dětské duše mohou přijmout království nebeské daleko snáze než duše rozumově nejvyspělejší, které si myslí, že znají na vše odpověď rozumem, ale jejich vědomí se dosud nepovzneslo na vyšší úroveň. Každá duše může dosáhnout vyspělého stavu vědomí. Lze jej však dosáhnout pouze z nitra, vnitřním poznáním, inspirací a intuicí, jež nevyžadují vnější znalost a vědomosti. Všechny tyto kvality j sou uvnitř každé duše a prostě jen čekají na rozpoznání a uplatnění v životě.