5.6.

Víš vůbec, co znamená milovat, cítit, že tvé srdce je naplněno takovou radostí a vděčností, kterou už nemůžeš obsáhnout a která přetéká ke všem duším, jež tě obklopují? Je to slavnostní pocit pohody a souladu s veškerým životem. Všechen strach, všechna nenávist, žárlivost, závist a lakota zmizí, protože tam, kde je láska, není místo pro záporné a destruktivní síly. Je-li tvé srdce chladné a necítíš žádnou lásku, nezoufej, ale rozhlédni se kolem a najdi něco, co můžeš milovat. Může to být nějaká docela malá věc, a tato malá jiskra může zažehnout celou tvou bytost, až v tobě vzplane láska. Pouhý malý klíč může odemknout těžké dveře. Láska je klíč ke všem zavřeným dveřím. Uč se s ní zacházet, dokud všechny dveře nebudou otevřeny. Začni právě tam, kde jsi. Otevři oči i srdce a odpověz svou láskou všude tam, kde je třeba