4.6.

Nebuď nikdy plně uspokojen svým pohledem na život. Vždy se můžeš naučit něčemu novému a vzrušujícímu a můžeš doufat, že to uskutečníš, zůstaneš-li otevřený a citlivý ke všemu, co se děje. Nové cesty nejsou vždy snadno pochopitelné. Nedopusť, aby tě znepokojovaly, ale buď ochoten je přijmout s vírou a věz, že tvé porozumění tím poroste. Poznáš oním hlubokým vnitřním poznáním, zda tyto nové ideje, nové cesty a nové myšlenky jsou pravdivé, či ne. Jestliže získáš hluboký pocit správnosti, dovol sám sobě vstřebat tyto pravdy, i když jim nebudeš zcela rozumět. Postupně vysvitne světlo, a ty procitneš a vše pochopíš. Nemůžeš pokračovat po zbytek svého života starým způsobem. Musíš být ochoten pustit se do něčeho zcela nového.