20.6.

Jak životně důležitý je tvůj správný vztah k dávání! Dávej klidně a s důvěrou, a především s láskou a s radostí. Vše, co je dáváno neochotně, s sebou přináší špatné vibrace, a proto z toho nemůže vzejít nic dokonalého. Hleď, abys vše, co děláš, konal s láskou, i když třeba zcela nerozumíš, proč tak činíš. I ta nejobyčejnější, nejvšednější práce, je-li dělána s láskou, může přinést zázračné a obdivuhodné výsledky, proto nech lásku volně plynout při všem, do čeho se pustíš. Uvědom si,že vše, co děláš, je potřebné a že žádná práce nebo činnost není příliš malá nebo bezvýznamná. Jestliže všechny duše vydají ze sebe to nejlepší, tíha a odpovědnost již nespočívají jen na několika z nich. Břemeno je nadlehčováno celkem, až nakonec již není břemenem, ale skutečnou radostí a potěšením. Sleduj svůj postoj a přispívej k radosti a k hladkému chodu celku.