19.6.
 
Co pro tebe znamená věk? Bojíš se stárnutí? Nebo jsi jedním z těch, kteří si ze svého věku nic nedělají a vědí a chápou, že pramen mladosti je v jejich vlastním vědomí? Udržuješ-li svou mysl mladou, svěží a vnímavou, neexistuje nic takového jako stárnutí. Máš-li mnoho zájmů a těšíš-li se plně ze života, jak vůbec můžeš někdy zestárnout? Lidské bytosti se samy omezují, když se domnívají, že ve třiceti či čtyřiceti letech jsou na vrcholu života. Pro mnohé duše to může být právě začátek, kdy procitnou do nádhery života a začnou se z něj radovat. Zbav se všech myšlenek na stáří. Jde však o běžný způsob myšlení, který se tak silně zakořenil, že je jako velmi tvrdý ořech, který lze jen stěží rozlousknout. Začni hned teď přehodnocovat své smýšlení o stáří.