18.6.
 
V následujících dnech se setkáš s mnoha protichůdnými názory a myšlenkami. Budeš velmi důkladně zkoušen, a budeš na to zcela sám. Nesnaž se chytat každého stébla, které tě míjí. Prostě hledej ve svém nitru, čerpej svou sílu ze Mne a jdi v klidu svou cestou. Všechny tvé pochybnosti a obavy od tebe odstoupí a ty budeš v onom vnitřním poznání pevný a neochvějný jako skála. Nebude záležet na tom, zda venku zuří vítr a bouře, protože ty tím zůstaneš zcela neovlivněn. Potřebuji tě silného, odvážného, znalého vnitřní pravdy, kterou ti nikdo nemůže vzít. Nenech se vtáhnout do víru konfliktů a nesnází, které se vyskytují v této době ve světě, ale najdi onen přístav klidu ve svém nitru a poznej Mě, protože Já jsem tvá kotva. Já jsem tvůj přístav. Dovol mi, abych tě naplnil a zahrnul svým mírem a láskou.