17.6.
 
Vždy si pamatuj, že všechny cesty vedou ke Mně. Některé mohou být více spletité a klikaté než jiné. Některé se ti mohou zdát podivné nebo dokonce pro tebe zbytečné, ale nenech se tím znepokojit. Prostě nech každou duši, aby našla svou vlastní cestu a sledovala ji, a ty najdi tu svou. Nezáleží na tom, jak odlišná se ti může jevit. Věz, že nakonec všichni dosáhnete téhož cíle: vytvoření jednoty se Mnou. Existuje přímá a úzká cesta, která vede přímo ke Mně, ale mnohým duším se jeví příliš jednoduchá a přímočará a nemohou pochopit, že by mohla vést ke Mně. Místo toho volí mnohem obtížnější a spletitou cestu a domnívají se, že sebeobětováním a utrpením získají větší zásluhu. Všechno jejich usilování je docela zbytečné, ale lidské bytosti mají svobodnou vůli, a jsou tedy zcela svobodné, aby si zvolily tu cestu, kterou si přejí. Žij tedy a nech žít a nebuď kritický ke svým bližním.