16.6.

Hleď, abys měl svůj životní cíl. Nikdy se nespokoj s tím, že budeš proplouvat životem jako loď bez kormidla, zmítán každou změnou větru, protože bez konečného cíle se nikam nedostaneš. Musíš vědět, kam jdeš a co děláš. Příliš mnoho duší je ochotno nechat se vláčet životem a přitom nedosáhnout ničeho skutečně konstruktivního. Najdi svůj vnitřní mír a jistotu a bez stresu a napětí sleduj cestu, kterou sis zvolil. Dělej to, co víš, že musíš udělat, protože se ti to zjevilo zevnitř, nikoli zvenčí. Vždy si ověř ve svém nitru, zda je správné to, co děláš, a pak můžeš jít přímo za svým cílem a odstraňovat všechny překážky s opravdovou silou a přesvědčením. Věz, že Já jsem tvůj kompas, Já jsem tvůj průvodce a povedu tě k tvému cíli, bez ohledu na to, jak obtížná se ti může cesta jevit.