15.6.
 
Ve svých rukou máš velkou moc; hleď, abys ji správně využíval ve prospěch celku. Moc může být použita kladně nebo záporně; je prostě jen na tobě, jak ji využiješ. Chceš-li vidět jen ty nejlepší výsledky a užíváš svou moc kladně, mohou nastat ty nejúžasnější události. Je-li síla elektřiny užita pozitivně, může pohánět obrovské stroje, může rozsvítit města, může dokázat nejpodivuhodnější věci. Je-li však užita nesprávným způsobem, její účinky mohou být ničivé. Stejně tak je to i s duchovní mocí, která je dokonce ještě větší. Je zde, čeká na své využití, ale musí být užita správně. Potom z ní může vzejít jen dobro, a ty pak spatříš, jak se zázrak za zázrakem projevuje v pravé dokonalosti. Ty duše, které jsou připraveny užít této moci správně, jsou předurčeny, aby pomohly v této době stvořit nové nebe a novou Zemi.