13.6.

Tvůj správný postoj ke všemu je velmi důležitý. Nemůžeš duchovně růst a rozvíjet se, jsou-li tvé postoje negativní a vidíš-li v životě jen nesnáze a překážky. Na každé situaci je něco dobrého, něco, za co je třeba děkovat, jen si musíš najít čas to hledat. Není-li ve tvém srdci láska, jsi slepý k tomu nejlepšímu kolem sebe, k dobru v okolních duších a ke skvělému životu, který ti náleží. Jak mocně jsi požehnán! Dokud však nebudeš ochoten tuto skutečnost přijmout, poznat ji a vzdávat za ni díky, budeš bloudit po světě s páskou přes oči a hořekovat nad údělem svého života. Zvaž v duchu své dobré i špatné vlastnosti, a až to uděláš, začni dávat jiným, protože to je nejrychlejší cesta ke změně. Život je takový, jaký ho uděláš. Co ze svého života uděláš?