Březen

Zjevil se mi větrný mlýn. Vál silný vítr a ramena se otáčela velkou rychlostí. Pak vítr ustal a ramena se přestala otáčet, protože jejich pohyb byl zcela závislý na větru. Slyšela jsem slova:

" Nevkládej svou jistotu do věcí tohoto života, ale vlož ji do Mne, do zdroje veškeré moci a síly hluboko v tobě. "