3.3.

Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě i kolem tebe nastanou v naprostém klidu a harmonii. Shledáš, že ty sám se měníš s těmito změnami, aniž bys byl jimi příliš postižen, a budeš přitom žít a pohybovat se a dýchat tak přirozeně jako ryba ve vodě. Budeš schopen přijmout své nové prostředí a dokonale se mu přizpůsobíš bez jakéhokoli úsilí. Dítě postupuje z mateřské školky do základní školy a ze základní školy do střední bez jakýchkoli potíží, protože tak činí pozvolně, postupuje vpřed krok za krokem a přijímá každý nový předmět a přizpůsobování tak, jak přicházejí. Nemohlo by přecházet z mateřské školy přímo do střední, protože by bylo úplně ztraceno. Nebuď znepokojen; Já nezpůsobím tvou změnu příliš rychle. Vše je Mnou dokonale načasováno.