26.3.

Vždy existuje další příčka žebříku, která má být zdolána. Nebuď bázlivý, ale vždy jdi vpřed a vzhůru, sahaje vždy po nejvyšším. Život je pohyb, je to změna, je to růst. Žádná duše nemůže zůstat stále ve stejném stavu. Příroda nemůže zůstat beze změny. Stále se mění a rozpíná a přechází z jednoho stádia do druhého. Žalud roste v mocný dub; cibulka roste a vytváří nádherné květy; obilná zrna dávají klasy. Změny probíhají neustále. Jestliže v tobě k žádné změně nedochází, můžeš si být jist, že něco není v pořádku a je pro tebe nutné, abys zjistil, co to je, a potom s tím něco udělal. Nebraň se změně, ale splyň s ní a přijmi ji. Možná to nebude vždy pohodlné, ale buď ochoten přijmout malé nepohodlí, aby se sláva nového mohla projevit v tobě a skrze tebe a proměnit tě v novou bytost, naplněnou světlem, láskou a inspirací.