17.3.

Nemohl bys mít všechny znalosti a všechnu moudrost, aniž bys je postupně rozvíjel ze svého nitra. Život je neustálý rozvoj. Když jsi byl dítětem, musel ses naučit určitým základním úkolům. Jestliže jsi přiblížil ruku k ohni, říkali ti, že je to horké a že by ses spálil. Ale když jsi neposlechl a prosadil sis své a dotkl ses kamen, spálil ses a poznal jsi, že je to velmi bolestivé. Nicméně tě to poučilo, aby ses podruhé nedotýkal. V duchovním životě se také musíš naučit určitým základním lekcím, a když se jich nebudeš držet, musíš nést následky. Někteří lidé se učí velmi rychle a jsou připraveni postupovat k větším úkolům, až konečně zjistí, že jsou tak vyladěni, že se dále nemusí učit, ale plynou životem v dokonalé harmonii a jednotě se vším. Každý by měl dosáhnout tohoto nejvyššího stavu vědomí.