15.3.

Směřuješ-li k novému, neustále si buď vědom Mne i Mé božské přítomnosti a setrvávej svou mysli u Mne. Pomůže ti to udržet se v povzneseném stavu vědomí, takže budeš moci jít bez obtíží vpřed. Vnášej Mě do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Děl se se Mnou o vše. Jen tehdy, nemáš-li co skrývat, poznáš pravou svobodu Ducha. Potřebuji, abys byl svobodný, aby se ti mohly odhalit Mé zázraky a nic v tobě je nemohlo zastavit. Mnoho věcí čeká na odhalení; je třeba jen začít. Představ si všechny ty zázraky a krásy, dosud dřímající a čekající na objevení! Bude to jako vstup do nového světa s novými cestami, novými zákony, novými myšlenkami. Udržuj si svůj povznesený pohled. Měj stále před sebou představu Nového věku. Uvidíš, jak do něj vejdeš zcela přirozeně a stane se tvou součástí.