14.3.

Tvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. Povzneseš-li své vědomí, staneš se odolným vůči potížím světa a budeš žít a pracovat se vším kolem sebe, a přece se tě to nedotkne a nijak tě to neovlivní. Lékař nebo sestra musí být odolní, aby byli schopni volně pracovat s vysoce nakažlivými nemocemi, a nesmí v nich být žádný strach. Ani ty neměj strach, když vidíš, že se situace ve světě zhoršuje. Nikdy nezoufej. Prostě vytrvej ve víře, svou mysl zakotvi ve Mně a věz, že vše bude velmi, velmi dobré.