12.3.

Věz bez stínu pochybnosti, že jsi dokonalý stejně jako Já a že jsi bez poskvrny. Začni si hned teď uvědomovat v sobě to opravdu nejlepší, a pak budeš ze sebe jen to nejlepší vydávat. Je to hluboko v tobě, ale bylo to ukryto tak, že je to obtížné spatřit. Najdeš-li si čas, aby sis uvědomil, že jsme spolu jedno, poznáš v sobě to opravdu nejlepší, přestaneš se podceňovat a zbavíš se všech mylných představ o tom, jaký skutečně jsi. Stále znovu si opakuj "Já a můj Milovaný jsme jedno", dokud to nebude pro tebe něco znamenat. Upadneš-li do hluboké deprese, říkej si to tiše a pocítíš, jak se postupně zvedáš z bahna malomyslnosti a sebelítosti. Nepřestaň si to říkat, dokud nepoznáš pravdivost těchto slov, nespatříš jednotu celého života a nezjistíš, že jsi jeho součástí.