11.3.

Jednej podle Mých zákonů, nikoli proti nim. Jednáš-li proti nim, bojuješ předem prohranou bitvu a nikam se tak nedostaneš. Máš-li v sobě napětí, hledej ve svém nitru, proti čemu bojuješ, co způsobuje toto napětí. Můžeš si být jist, že je tam něco, co zdržuje tvůj vývoj a brání ti v dosažení tvého nejvyššího dobra. Nechť jedinou tvou touhou je konat Mou vůli a jít Mými cestami. Nedovol, aby ti v tom cokoliv bránilo a stálo v cestě. Najdeš-li si čas, abys hledal, poznáš, co je Má vůle, a pak je na tobě, abys jí byl poslušen bez váhání. Budeš-li pracovat a žít v harmonii, poznáš význam opravdové svobody, svobody srdce, mysli a Ducha. Bude z tebe vycházet nevýslovná moudrost a porozumění. Jsi-li v tomto stavu vědomí, mohu tě využívat k tomu, abys Mi pomohl nastolit nové nebe a novou Zemi.