10.3.

Proč neužívat toho, co je pro tebe určeno? K čemu je ti elektrické osvětlení v místnosti, když opomeneš otočit vypínačem a naplnit místnost světlem? Proč nezůstáváš obrácen ke Mně se žádostí o pomoc a sílu a neužíváš všechny ty zázračné dary, které na tebe čekají? Přestaň se namáhat sám, protože když Mě znáš a miluješ Mě, budeš si vždy přát být si vědom Mne i Mé božské přítomnosti. Budeš chtít chodit ve světle, protože kde je světlo, mizí temnota. Tvoříš světlo svým pozitivním, konstruktivním životem a bytím; proto nedovol, aby cokoli negativního v tobě zatemnilo toto světlo. Možná to budeš muset dělat vědomě tak dlouho, dokud se nezbavíš všeho negativního v sobě a nenaučíš se stále žít pozitivně. Zpočátku to možná bude pro tebe opravdu výkon, ale postupně se to stane pro tebe tak samozřejmé jako dýchání.