1.3.

0čekávej zázrak. Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej. Čím otevřenější jsi, tím lépe, neboť pak nestojí nic v cestě proudu Mých zákonů, protože zázraky jsou prostě Mé zákony v akci. Plyň s těmito zákony, ať se stane cokoliv! Pohleď, jak dokonale se rozvíjí můj plán. Není tu pocit shonu a spěchu. Když se něco rozvíjí může se to dít velkou rychlostí, ale s velkým pocitem míru a klidu, dokonalého načasování a přesnosti. Ničeho se neobávej, protože neexistuje nic, čeho by ses měl bát, jestliže ve Mne věříš a máš ke Mně důvěru. Já jsem v tobě, tak sleduj, jak se Můj dokonalý plán naplňuje v tobě i mimo tebe. Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek; ať tedy nic v tobě nebrání tomuto rozvoji. Nechť se vše dostaví a ty spatříš nové nebe a novou Zemi.